Safe future with reliable insurance

Everyone wants to make plans for the near future and raise funds for it.

Client portal

Be sure to live!

You can pay for any type of insurance online by clicking on the link.
This service is open to you 24/7 (Monday-Sunday).
You can report the incident online and speed up the process by filling out the application form.

Endowment Life Insurance

Everyone wants to make plans for the nearest future and save money for it. Today, “Ateshgah Life” Insurance Company offers Endowment Life Insurance, that can solve lots of financial problems.

Term life Insurance

Term life insurance is one of the simplest and most inexpensive programmes available.

Kredit həyat sığortası

Sabit gəlir sahibi olmaqla bir çox problemi həll edə biləcək kredit götürə bilərsiniz. Bu, əhalinin bir çoxu tərəfindən günümüzdə uğurla tətbiq olunur. Amma burada sual yarana bilər: ailə başçısı vəfat edərsə və ya qəza nəticəsində aldığı əlilliyə görə kr

About company

Azerbaijan’s first life insurance company, Ateshgah Life was established in March 1998 and passed its registration for provision of life insurance services in compliance with the requirements of the Law On Insurance Activities in December..

Read more
About us