Tez-tez verilən suallar

Həyatın Yığım Sığortası

Müddətli həyat sığortası

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

Kredit həyat sığortası

  • 1. Hansı hallarda sığorta təminatı verilir?

    Sığortaçı sığorta müqaviləsinə əsasən aşağıdakı risklərdən sığorta təminatı verir: Sığorta olunanın ölməsi; Sığorta olunanın xəstəlik və ya bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini tam və ya qismən itirməsilə əlaqədar ona əlillik dərəcəsinin təyin olunması.

  • 2. Sığorta müqaviləsi hansı müddətə bağlanır?

    Sığorta müqaviləsi kredit müddətinə bərabər ola bilər.

  • 3. Yaş məhdudiyyəti varmı?

    Sığorta müqaviləsi 18 ilə 65 yaş arası şəxslərlə bağlanıla bilər, lakin sığorta müqaviləsinin müddətinin bitdiyi (qüvvədən düşdüyü) anda Sığorta olunanın yaşı 65-dən yuxarı ola bilməz.

İpoteka kreditləri üzrə borc alanların həyat sığortası